Monthly Archives آگوست 2021

آیا کاشت مو درد دارد‌؟ درمان و کاهش درد بعد از کاشت مو

بدون شک هر فردی که ادعا می کند، کاشت مو درد ندارد، کمی اغراق کرده و شاید به نحوی دروغ می گوید. کاشت و پیوند مو با توجه به آنکه یک روش جراحی محسوب می شود، درد دارد؛ اما برای کاهش درد بعد از کاشت مو چه باید کرد؟

به طور کلی هر نوع دردی برای بیمار ناراحت کننده است و حال بدی را برای وی به وجود می آورد. زمانی که در هر ناحیه از بدن خود احساس درد کرده ایم، سعی می کنیم با دریافت مسکن یا دیگر روش های درمانی، آن را کاهش دهیم. برای درمان درد بعد از کاشت مو نیز باید روش هایی را در پیش گیریم که این درد را کم کنیم...

Read More