Monthly Archives آوریل 2021

نسکافه های کیلویی

نسکافه کیلویی چیست ؟!

نسکافه کیلویی بسیار بهتر و به صرفه تر از نسکافه های نستله و بسته بندی است . این نکته را چندی پیش تعداد زیادی از خریداران محصولات کافی میکس به ما گفته اند . دلیل آن هم به این خاطر است که هنگامی که خریدار نسکافه را کیلویی خرید می کند و در فنجان های پر از آبجوش میل می کند ، بسیار راضی تر است . طعم تلخ نسکافه هایی که به طور فله فروخته می شود بسیار رضایت بخش تر از نوع بسته بندی آن است ...

Read More