ژنیکوماستی (سینه های بزرگ مرد) چیست؟

در حدود نیمی از اشخاصی که زیر معالجه حیاتی دیالیز میباشند به علت تغییرات هورمونی ، ژنیکوماستی را تجربه می gynecomastia چیست کنند. در بعضی از موردها سینه ها نا متقارن می شوند. به طور بیشتر تستوسترون صفات مردانه مثل جمع عضلانی و موهای تن در مردان و استروژن صفات زنانه از گزاره پرورش سینه ها راکنترل می کند. هنگامی که بدن شما از تغذیه کافی محروم است، سطح تستوسترون کاهش می یابد در حالی که مرحله استروژن اثبات است و چنین موردی منجر عدم تعادل هورمون های جنسی می شود. در این جراحی اصلی برداشتن چربی های مازاد اهمیت طرز هایی نظیر جراحی لیپوماتیک و یا این که لیپوساکشن، بعد از آن برداشتن پوست و بافت های چربی انجام می شود. جهت برداشتن پوست مازاد سینه، دکتر پوست موجود در نصیب زیر سینه را بیرون کرده و محدوده موجود در نصیب تیره به دور نوک سینه را در امتداد عضله سینه بالا میآورد. نهایتا زمانی که برای همین جراحی نیاز میباشد بین یک الی دو ساعت هست که حیاتی توجه به میزان برداشتن بافت مختلف است. سرطان سینه متعدد از بافت پستان ژنیکوماستی است. عده های ناشی از سرطان به طور معمول تحت نوک سینه نیستند، ولی بافت پستان ناشی از ژنیکوماستی در این حیطه پرورش می کند. طبیعی هست که بعد از آن از جراحی ژنیکوماستی نیز چنانچه فرد در گیر بیشتر وز بشود، سینه های او مجددا تبارک خواهند شد. هنگامی که همین واقعه میافتد، فرد به طور ناخودآگاه دچار فشار عضلانی میشود. شخص باید اساسی افزودن یک قاشق چایخوری گیاه قاصدک به یک فنجان آب داغ در حال جوش، بر روی آن را بپوشاند و اجازه دهد به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه باقی بماند. شرایطی که در آن تولید نرمال تستوسترون با تداخل رو به رو می شود، مانند سندرم کلاینفلتر یا این که نارسایی هیپوفیز که می تواند باعث بروز شود. بسیاری از مردان از بزرگی سینه های خود همانطور که بیان شد، به عوارضی دچار می شوند، به همین برهان مبادرت به جراحی سینه می کنند تا از همین عوراض به به دور باشند.