قیمت دستگاه اکسیژن ساز ارزان بیمارستانی

آنان می توانند سبک زندگی فعال تری برای افرادی که نیاز به اکسیژن مازاد دارند فراهم کنند. این دستگاه ها نسبت به مخازن اکسیژن سنتی سبک خیس و کم حجم ترند. بعد ها همین دستگاه ریز خیس از مدل ثابت است و به راحتی حرکت دیتا می شود. خلوص بالای اکسیژن خروجی، عدم نیاز به شارژ، راحتی در استفاده، جابجایی راحت، هزینه و صدای زیر و همینطور راندمان عملکردی بالا از ویژگیهای دارای دستگاه های اکسیژن ساز است. با توجه به این‌که اکثر اکسیژن سازهای خانگی چرخ دارا‌هستند جابجایی آن‌ها از اتاقی به اتاق دیگر به راحتی قابلیت و امکان پذیر می باشد. در گذشته دستگاه های اکسیژن مخازن یا این که سیلندرهای حجیمی بودند که تحرک را محدود می کردند و حتی خطر آفرین بودند خوشبختانه تکنولوژی اکسیژن درمانی به شتاب پیشرفت کرد و اشخاصی که به اکسیژن مازاد نیاز دارند اکنون می توانند از فی مابین مورد های گوناگون دستگاه اکسیژن خانگی یا قابل حمل را مورد به کارگیری قرار دهند. غالبا قیمت دستگاه اکسیژن ساز خانگی در بین 15 تا 80 میلیون تومان متغیر است. دستگاه اکسیژن ساز (Oxygen Concentrator) یکی از از تجهیزات پزشکی هست که عمل آن کمک به تنفس بهتر، مهم کیفیت خیس و مداوم به کسانی می باشد که در گیر بیماری های تنفسی هستند. فیبروز سیستیک: این بیماری معدود و موروثی سلولهای تن که مسئول ساخت مخاط، عرق و آب گوارشی میباشند را پایین اثر گذاری قرار میدهد. ۲- مخزن آب مرطوب کننده (لیوان) را از آب مقطر مالامال کنید. دکتر پس از باز‌نگری ظریف موقعیت بیمار چنین دستگاهی را تجویز می کند. دستگاه اکسیژن ساز دستگاهی کلیدی گرید طبابت است که به جهت رساندن اکسیژن به بیماران دچار به اختلالات تنفسی استفاده می شود. بیماری انسداد ریوی مزمن یا این که COPD: افراد زیادی در گیر شدهاند؛ ولی یک دستگاه اکسیژن ساز میتواند درمانی اثر گذار به جهت آن باشد. غالبا درمان همین بیماری فشار پیوندی مثبت پیوسته یا این که CPAP، کمتر وزن و ورزس فیزیکی است. درست است که همین مخازن کارآمد هستند؛ اما به استدلال اینکه تامینکنندگان مجبورند مرتبا به بیمار مراجعه نمایند و مخزن اکسیژن آنها را دوباره پر کنند، کمبازده دستگاه اکسیژن ساز شیپور هستند. بیمارانی که غلظت اکسیژن خون آن‌ها پایین تر از حد طبیعی است ممکن هست برای جبران اکسیژن آیتم نیاز بدن از چنین دستگاهی استعمال کنند.