دانستني هاي جالب در مورد كفش

كفش هاى چرمى مناسب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و خارج از كفش برقرار مى شود. وى اهمیت اشاره به به کارگیری از كفش هاى لژدار كه طول كفه كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب انتقال وزن بدن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به بیرون مى شود. 10-كفش اندازه كفشي است كه هنگامي كه شما ايستاده ايد ميان نوك بزرگترين انگشت پا (معمولا شست پا) و انتهاي كفش دستکم يك سانتي متر مسافت وجود داشته باشد و شما کار کشته باشيد انگشتان پاي خویش را آزادانه تكان دهيد. باد آورده را باد ميبرد ! بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش ميده ! به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . به گاو و گوسفند كسي كاري نداره ! واكْس به صورت عمومي به مادهاي گفته ميشود كه بر روي جسمي ماليده شود به طور نمونه واكس كفش مادهاي هست كه روي كفش براي ايجاد لايهاي واضح و محافظت از نخهاي آن ماليده ميشود. 4-خريد كفش تنگ به اميد اينكه پس از مدتي جا باز خواهد كرد يك اشتباه محض است. كفشي را كه نو خريداري كرده ايد به مدت آبادی دقيقه در روي فرش بپوشيد و قدم بزنيد و كاملا مطمئن شويد كه كفش از لحاظ میزان و قالب متناسب اهمیت پاي شما میباشد در غير اينصورت به فروشگاه مورد نظر مراجعه كنيد و كفش خود را تعويض كنيد. 12-از خريد كفشهاي پنجه باريك تا حد امكان خودداري كنيد چراكه اينگونه كفشها انگشتان پا را زیر فشار قرار دیتا و بد فرم ميكند. 3- سايز درج شده بروي كفش را ملاك قرار ندهيد چراكه قابل اطمينان نيستند. 8- سايز پاهاي شما مهم افزايش سن، تغيير وزن و يا در دوران کفش اسپرت مردانه قشم بارداري تغيير ميكند. 7-هنگام امتحان كفش توجه داشته باشيد كه پاشنه پاهاي شما نبايد داخل كفش بلغزد. 17- از فروشگاههايي خريد كنيد كه تنوع كفش در آنان بالاست تا محدوديت تعیین نداشته باشيد. تكرار اين حركات سبب ساز مى شود تا ورمى كه در قسمت هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه ! سابقاً از حلال نيتروبنزن براي اين منظور به کارگیری مي شد ولی به علت تأثير نامطلوبي كه بر روي چرم به جا مي گذارد استفاده آن بعد ها متروك گرديد.