برج خنک کننده – گروه کارخانجات دماگستر

هر کدام از انواع سیستمهای برج خنک کننده مداربسته، مرطوب و خشک، اهمیت ایرادهایی میباشند که استفاده از آن ها را محدود می سازد. همین دسته سیستم دوسویه، با «دو مسیر هوای موازی» و «دو مسیر آب سری» می باشد. همین مدل همواره به عنوان اندک هزینه ترین سیستم خنک کننده اهمیت آب شناخته میشود. تعمیر و حفظ جور جریان همسو دوچندان معمولی و ناچیز هزینه است. کمتر هزینه ها: همین دسته نیاز کمتری به گندزدایی، تصفیه آب و هزینه های ناشی از تعمیرات احساس می شود. برج خنک کننده خانگی نامی دیگر برای سیستم های تهویه مطبوع غیرصنعتی است. نصب کولینگ تاور عبارت میباشد از تیم اقداماتی که شامل جانمایی، آماده سازی قطعات و اتصالات، شروع اولیه و تست دستگاه و رویکرد اندازی پایانی می باشد. مخلوط همین دو الیاف در ایجاد قطعات بدنه سبب ارتقا مقاومت آخرین سازه کامپوزیتی میشود. کولینگتاور دارای ساخت یک سطح تبادل حرارت فراوان تبارک سبب تبخیر درصدی از آب میگردد. به این ترتیب در کل این فرآیند، آب کلیدی هوا هیچگونه برخوردی نداشته و در عاقبت فعالیت تبخیر در تاور خنک ساز مداربسته رخداد نمی افتد. روند توزیع آب بر بر روی پکینگ، از طریق نازلها رخداد می افتد. همین آب مصرفی که به شکل یک لایه باریک و یکنواخت بر روی مرحله پکینگ مدیا توزیع شده است، یک تراز تبادل گرمایی تبارک تولید میکند. در امدل مدل مکش مکانیکی، یک حرفه در تحت برج خنک کنندهد کارگزاری شده میباشد که به رخ ناهمسو، قابلیت و امکان تماس آب و هوا را ایجاد می نماید. 4. در سرانجام همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در ادامه فنهای محوری، هوای گرم باطن تاور را به خارج پرتاب خواهد کرد. جالب میباشد بدانید گرمای اخذ شده از اجزای صنعتی در مکانیزم داخلی برج خنک کننده بوسیله هوای خشک به خارج انتقال مییابد. اما پیش از باز‌نگری قدم به گام همین عملکرد، بایستی بدانید که زیرا فرایند خنک کاری در این دسته به وسیله هوا انجام می گیرد، این دسته دستگاه ها اساسی اسم «هواخنک» هم در صنعت شناخته میشوند. بدنه یا اسکلت کولینگ تاور می تواند از فلز نیز ساخته شده باشد.امروزه فایبرگلاس طرفداران متعددی پیدا کرده هست و به شدت گزینه استفاده قرار می گیرد زیرا هم استحکام و تداوم بالایی دارد، نیز در برابر مواد شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید مقاوم می باشد و هم هر 4 تا 5 سال به تعویض نیاز دارد. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم فن برج خنک کننده لطفا از کاغذ ما بخواهید.