راهنمای جامع برای داشتن خانه هوشمند

سیستم های روشنایی هوشمند علاوه بر اینکه می توانند از راه دور در دست گرفتن شوند، می توانند اشخاص داخل اتاق را تشخیص داده و نور را مطابق نیاز تنظیم کنند. از طرفی اصلی گسترش پروسه هوشمند سازی منازل بستر قابل قبولی به جهت در دست گرفتن سلامت افراد خانواده، بیماران و اشخاص توانخواه آماده مهیا خانه هوشمند در ا است. هنگام تعیین تجهیزات امنیتی برای منزل هوشمند صد رد صد نوعی از تجهیزات برندهای هوشمندسازی را تعیین کنید که کاربری آن برای همگی افراد خانواده از گزاره سالمندان و کودکان سهل وآسان باشد و به سواد دیجیتال خاصی نداشته باشد. لامپ های Philips Hue نقطه آغاز دوچندان خوبی میباشند و به وسیله آن می توانید را روشنایی منزل را کنترل کنید یا این که هر کدام از لامپ ها را به تنهایی خاموش و پر‌نور نمایید و چنانچه کیت Philips Hue White and Color Ambiance starter را خریداری کنید. به عبارتی حساس هوشمند نمودن اسباب و اثاث و وسایل خانه و ساختمان عالوه بر در دست گرفتن میزان مصرف و صرفهجویی در انرژیها و همچنین راحتتر انجام شدن امور، اعضا حاذق خواهند بود تا از راه به دور مدیریت و کنترل را انجام دهند؛ ولی همین فناوری هم در کنار تمام مزیتها اصلی چالشهای فراوانی میباشد، از پاراگراف مهمترین نگرانی در همین حوزه به خطر افتادن شناسه و الگوی رفتاری اعضا همین فناوری میباشد. سیستم سرمایش و گرمایش محفظه در یک خانه هوشمند از طرز فن کوئل، شومینه های هوشمند و گرمایش از کف، به صورت اتوماتیک در اختیار گرفتن می شود و قبل از این‌که شما از گرما و سرمای گوشه و کنار خسته و کلافه شوید محل را برایتان تنظیم میکند.سیستم های هوشمند گرمایشی علاوه براینکه دمای محیط را در اختیار گرفتن می نمایند از نقاط متعدد منزل هم گزارش ارائه میدهد. امروزه از تکنولوژی های نو ساخت خانه های هوشمند به منظور ایجاد آسایش و امنیت عمده و صرفه جویی در هزینه ها بو کاهش در مصرف منابع انرژی بهره ساختمان استعمال می کنند. یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که دربردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیلهی یک پارچه کردن چهار عنصر اهمیت به این معنی که سامانهها، ساختار، سرویسها، مدیر و ارتباط در میان آن‌ها است. در این دربین میتوان به یکی از محبوبترین کاربردهای internet شی ءها یعنی فناوری سیستم خانه هوشمند اشاره نمود. در همین مقاله به باز‌نگری کاربرد های internet شی ها در منازل هوشمند برای زمینه سالم می پردازیم. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای خانه هوشمند شیائومی چیست وب وبسایت خود باشید.