تولید کننده سود پرک – سینا تولید

سود سوزآور جامد، مادهای بلورین، غیرفرار، شفاف، سفید، بدون بو و اهمیت خاصیت خورندگی بالا است. ولی مطابق آمار و داده ها ثبت شده، سدیم هیدروکسید یا این که همان سود پرک، در سال ۱۸۰۷ میلادی توسط یک مخترع و شیمی دان انگلیسی به اسم هامفری داوی، کشف و تصویب شده میباشد ولی روند تولید و ساخت آن در دسترس نیست. این شیوه اصلی شیوه دیافراگمی تفاوت هایی داراست برای مثال اینکه دو طرف الکترودهایی که درون محلول هستند به جای به کارگیری دیافراگم، از سلول غشادار استعمال می کنند. سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide)، کاستیک سودا (Caustic Soda) یا این که سود سوزآور حساس فرمول شیمیایی Noah که مادهای جامد و سفیدرنگ اصلی دمای ذوب ۱۳۹۰ سکو سانتیگراد و تراکم ۲٬۱۳ است. سدیم هیدروکسید به انگلیسی(Sodium hydroxide)یا کاستیک سودا به انگلیسی(Caustic Soda) یا این که سود سوزآور اهمیت فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ کلیدی دمای ذوب ۱۳۹۰ مرتبه سانتیگراد و دانسیته 2.13 گرم بر مترمکعب میباشد. سوله های قالیشویی، مکان هایی میباشند که کلیدی هدف شستشو و تمیز نمودن قالی ها و قالیچه ها فعالیت می کنند. سود پرک همچنین در صنعت نساجی به جهت ساختن رنگ، فرآوری پنبه، و سفید نمودن و سفید کردن، و همچنین در تمیز کردن و فرآوری فلز، روکش اکسید، electroplating و الکترولیتی به عمل میرود. همین واکنش، در سال های اخیر قرن نوزدهم به وسیله فراگرد Solvay کنار نهاده شد، که به نوبه خویش توسط فرایند “chloralkali” که امروزه از آن به کار گیری می کنیم، لینک و پیوند خورده است. سود سوزآور در سال 1791 بوسیله یک شیمیدان فرانسوی به ساخت انبوه رسید و اکنون، در قرن بیستم، یک عدد از روشهای ساخت NaOH، الکترولیز NaCl یا نمک طعام است. یک عدد از پر کاربردترین روشهای تولید سود پرک، الکترولیز سدیم کلرید محلول یا این که NaCl است. البته دقت به همین نکته اساسی می باشد که غلظت محلول سود پرک بایستی به میزان ای باشد که بافت و رنگ فرض را تخریب نکند و در پایان، آب کمتری به جهت شستشوی نهایی مصرف سود پرک 98 درصد گردد. کارگران در مکانهایی که سود پرک ساخته یا گزینه استعمال قرار می گیرد بایستی دستورالعملهای ایمنی کالا را دنبال کند. سود پرک جامد در اشکال متفاوتی چون پودر، گرانول و پرک ساخت میگردد که گرانول آن معمولا خلوص بالاتری داشته و به همین ادله هم در صنایع حساستری مثل داروسازی گزینه استعمال قرار میگیرد. در فرایند بازیافت کاغذ، همین ماده به جهت جدا نمودن الیاف برگه آیتم به کارگیری قرار می گیرد که به فیبرها اذن دوباره استفاده دوباره میدهد. از آنجایی که کلر تولیدی در این شیوه اساسی مقداری اکسیژن بوده بابد از روش عملیات تبخیر مجددا اقدام به خالص سازی آن کرد. از این رو این محصول را به طور جامد ایجاد کرده و در صنعت های مختلف به کار گیری می کنند. از همین رو همین سیال خطرپذیر را تبدیل به شرایط جامد می نمایند تا متاع تجاری آن یعنی سود سود پرک آراد پرک حاصل شود. در همین فرآیند از جیوه به عنوان کاتد به کارگیری میشود و ملغمه سدیم به دست میآید.

مطالب دیدنی  رئیس صندوق بین المللی پول از جهان می خواهد از "جنگ سرد دوم" اجتناب کنند