اطلاعات ایکس بادی – مرکز لاغری ایکس بادی تیارا

طریق EMS یکی از ترفند های نو ورزشی برای عضله سازی و لاغری افراد می باشد که به دلیل پاسخ دهی مطلوب توانسته بسیاری از افراد به خویش جذب کند. کمتر به دور شکم ، افزایش اقتدار و بهبود ظواهر پوست، در ارتفاع چهار یا شش هفته قابل اندازه گیری استاما بسته به شرایط فیزیکی در شروع تمرین و دسته تغذیه هم بستگی دارد . اما قابل ذکر می باشد که موقعیت فیزیکی هر فرد در شروع تمرینات و همچنین گونه رژیم غذایی در سرعت عاقبت گیری تاثیر به سزایی دارد. ورزش ایکس بادی بواسطه وسعت اثرات موثر آن توسط طیف وسیعی از افراد کلیدی اهداف مختلف به کار گیری میگردد به همین مضمون‌ که علاوه بر نتایجی که روی تناسب اندام دارد بعنوان یک ورزش درمانگر هم به کارگیری می گردد یعنی بر مغایر بسیاری از ورزشهای دیگر که علاوه بر سنگین بودن آن برای برخی افراد ممکن میباشد دچار آسیب هایی در بعضا قسمتها شوند، همین ورزش هیچگونه ضرری نداشته بلکه همانطور که ذکر شد به جهت هدف ها درمانی نیز از آن استفاده میشود، از همین سیستم در طبی برای امداد به توانبخشی، بهبود فرایند حرکتی، و تقویت ماهیچه ها پیرامون مفاصل به کارگیری میشود. او اشاره داشت که « ایکس بادی و در واقع EMS ممکن میباشد منجر ایجاد چنین آسیبی شود در صورتی که شدت تحریک عضلانی غیر معمول باشد». مهمترین عارضهای که میتوان برای ورزش ایکس بادی بر شمرد، همین است که در صورتی که شدت پالسهای الکتریکی وارد بر بدن زیاد باشد، ماهیچه ها بیش از حد تحریک شده و در عاقبت زیاد سفت میشوند؛ که در غایت این سفتی ممکن میباشد منجر پاره گی عضله‌ها گردد. بعضی معتقدند جریان های الکتریکی ممکن است عوارض جانبی داشته باشد و به قلب ضرروزیان برساند. و جریان های دستگاه ایکس بادی فقط می تواند ماهیچه ها اسکلتی فن ای تن را فعال نماید و اعضایی مثل قلب به طور کلی در دسترس همین جریان نیستند. در غیر همین صورت بلند نمودن وزنه بیشتر از توان بدن باهم آسیب جسمی میشود. از اثرات فوق العاده ورزش ایکس بادی افزایش مقدار شتاب ورزشکاران است. ایکس بادی یک عدد از متدهای به روز به جهت ارتقاء سرعت اثربخشی تمرینات ورزشی میباشد. ایکس بادی فعال سازی بافت های عضلانی را دوچندان گسترده خیس از ورزش های سنتی قابلیت و امکان پذیر می کند و به همین باعث شاهد رشد قابل دقت بافت های عضلانی و ارتقا متابولیسم خواهید بود. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط مهم چه جایی و طریق به کارگیری از ایکس بادی برج نگار دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.